Sett eposter for sletting og lag slettepolicy i Outlook for å håndtere ustrukturerte personopplysninger

Ustrukturerte personopplysninger (dvs. personopplysninger som ikke er organisert etter navn eller andre kriterier, som personopplysninger i epost, dokumenter på filområder mv.) er en utfordring for pliktene etter GDPR.

Les merSett eposter for sletting og lag slettepolicy i Outlook for å håndtere ustrukturerte personopplysninger

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , Legg igjen en kommentar til Sett eposter for sletting og lag slettepolicy i Outlook for å håndtere ustrukturerte personopplysninger

Veileder om behandlingsansvarlig og databehandler fra Datatilsynet

Hvem som skal anses som behandlingsansvarlig og hvem som er databehandler, og om det overhodet foreligger et databehandlerforhold, er ikke enkle spørsmål å besvare.

Les merVeileder om behandlingsansvarlig og databehandler fra Datatilsynet

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , Legg igjen en kommentar til Veileder om behandlingsansvarlig og databehandler fra Datatilsynet

Første generelle rapport etter tilsyn under GDPR klar i Sverige med mange brudd

Den svenske Datainspektionen har hatt tilsyn i 412 selskaper og offentlige myndigheter for å undersøke om det er utnevnt og registrert personvernombud etter reglene i GDPR.

Les merFørste generelle rapport etter tilsyn under GDPR klar i Sverige med mange brudd

Krever GDPR at databehandler gir en garanti til behandlingsansvarlig?

Etter GDPR artikkel 28 skal behandlingsansvarlig kun bruke “databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordning og vern av den registrertes rettigheter”.

Les merKrever GDPR at databehandler gir en garanti til behandlingsansvarlig?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , Legg igjen en kommentar til Krever GDPR at databehandler gir en garanti til behandlingsansvarlig?

Personverninformasjon på Facebook-sider

I sommer avsa EU-domstolen en dom om behandlingsansvar for Facebook-sider, som fastslo at den som oppretter en Facebook-side har et felles behandlingsansvar med Facebook (se artikkel om dommen her).

Les merPersonverninformasjon på Facebook-sider