Kontaktinformasjon

Jan Sandtrø
Advokat MNA

E-mail: Jan@Sandtro.no
Tel: +4799731934

Adresse:
C J Hambros plass 5
0164 Oslo

Selskap:
Jan Sandtrø (enkeltpersonforetak)
Org. nr.: 817 499 082

Bank og konto:
DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Konto nr: 1506.10.07625
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer: NO3015061007625

Sikker kommunikasjon:

Signal: +4799731934

Digipost: Søk opp “jan sandtrø” og send sikker melding med vedlegg.