automatisert

Med “automatisert” menes all behandling av personopplysninger som skjer med elektroniske hjelpemidler.