konsern

«Konsern» et foretak som utøver kontroll, og dets kontrollerte foretak. Se artikkel 4 punkt 19.