Glossary Category:

systematisk behandling

“Systematisk behandling” er ikke definert i personvernforordningen, men er i følge Artikkel 29-gruppen (som nå er erstattet med Personvernrådet) behandling som :

    • skjer i henhold til et system
    • er forhåndsarrangert (planlagt) organisatorisk eller metodisk
    • skjer som følge av en plan om å samle inn personopplysninger
    • skjer som en del av en strategi

tilsynsmyndighet

«Tilsynsmyndighet» en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51. Se artikkel 4 punkt 20. I Norge er dette Datatilsynet.

tredjepart

«Tredjepart» er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger. Se artikkel 4 punkt 10.