registrert

Med “registrert” menes den fysiske personen som personopplysningene vedrører.