tilsynsmyndighet

«Tilsynsmyndighet» en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51. Se artikkel 4 punkt 20. I Norge er dette Datatilsynet.