Når er man GDPR-compliant?

Å være GDPR-compliant innen 25. mai 2018 er et krav som alle selskaper må forholde seg til. Å være “compliant” vil si at man overholder lover og regler, og å være “GDPR-compliant” innebærer da at reglene i personvernforordningen overholdes. Men siden personvernforordningen er et meget omfattende og komplisert sett med regler som er langt fra klare, hva vil det si å være GDPR-compliant?

Les merNår er man GDPR-compliant?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , 1 kommentar til Når er man GDPR-compliant?

Hva er “personopplysninger” og vil GDPR føre til noen endringer?

Skal man etterleve de nye personvernreglene (herunder GDPR), så er det helt avgjørende at man vet hva en “personopplysning” er. En personopplysning består av tre elementer: En fysisk person (som kan identifiseres), opplysninger og en kobling mellom personen og opplysningene. Det hevdes at forståelsen av “personopplysninger” er mer omfattende under personvernforordningen enn etter dagens regler, men stemmer det?

Les merHva er “personopplysninger” og vil GDPR føre til noen endringer?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , 2 kommentarer til Hva er “personopplysninger” og vil GDPR føre til noen endringer?

Om risikovurdering er påkrevd før anskaffelser av it-tjenester med Helse-Sør-Øst-saken som eksempel

Datatilsynet varslet i forrige uke ni helseforetak om bøter på kr 800.000 per foretak (dvs. bøter på totalt kr 7,2 millioner). Bøtene ble gitt på grunnlag av at helseforetakene bl.a. ikke hadde foretatt tilstrekkelig risikovurderinger før beslutning om it-tjenestene for foretakene skulle outsources, at ledelsen i foretakene ikke var tilstrekkelig involvert i beslutninger som ble fattet og at personopplysningene ikke var tilstrekkelig sikret.

Les merOm risikovurdering er påkrevd før anskaffelser av it-tjenester med Helse-Sør-Øst-saken som eksempel

Plikt til å slette personopplysninger også på sikkerhetskopier?

Det er en streng plikt til å slette personopplysninger etter de nye personvernreglene (GDPR), bl.a. dersom den registrerte krever sletting eller dersom formålet med behandling av personopplysninger ikke lenger foreligger. Men er det tatt sikkerhetskopi av personopplysningene, kan det være en vanskelig, om ikke uoverkommelig, oppgave å slette de konkrete personopplysninger på sikkerhetskopier (backup). Gjelder det en plikt til å slette personopplysninger også på sikkerhetskopier?

Les merPlikt til å slette personopplysninger også på sikkerhetskopier?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , , , , Legg igjen en kommentar til Plikt til å slette personopplysninger også på sikkerhetskopier?

Veiledning for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) fra Artikkel 29-gruppen

Tidligere denne måneden kom Artikkel 29-gruppen med en veiledning for vurderinger av personvernkonsekvenser eller såkalte DPIA (Data Protection Impact Assessments), dvs. risikovurderinger for databehandling. Veiledningen er nyttig, siden den gir ytterligere veiledning for når det skal gjennomføres DPIA.

Les merVeiledning for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) fra Artikkel 29-gruppen

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , , , Legg igjen en kommentar til Veiledning for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) fra Artikkel 29-gruppen

Hvordan gjennomføre et GDPR-prosjekt?

Siden den nye personvernforordningen (GDPR) og den nye personopplysningsloven vil få betydning for alle virksomheter, vil alle virksomheter måtte gjennomføre et prosjekt for å få virksomheten i overensstemmelse med de nye reglene. Et slikt prosjekt er et felles prosjekt som spesielt HR, IT og de ansvarlige for forretningsdriften må ta stor del i, men ofte er det én person som blir ansvarlig, som internadvokaten (for det handler jo om juss…), IT-avdelingen (dette er vel noe med data…), HR eller andre. Her er en enkel oversikt over hva den som blir ansvarlig kan gjøre for å gjennomføre et GDPR-prosjekt.

Les merHvordan gjennomføre et GDPR-prosjekt?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , , 2 kommentarer til Hvordan gjennomføre et GDPR-prosjekt?

Er din virksomhet forpliktet til å ha personvernrådgiver (personvernombud) og hva innebærer det?

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk rett gjennom ny personvernlov senest 25. mai 2018. Det er et omfattende regelsett som følger med de nye reglene (se her for oversikt), og for virksomheter som bl.a. behandler spesielt mye personopplysninger, er det en plikt til å ha kompetanse på personvernreglene internt ved å ha en personvernrådgiver (personvernombud). Gjelder dette din virksomhet?

Les merEr din virksomhet forpliktet til å ha personvernrådgiver (personvernombud) og hva innebærer det?

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , Legg igjen en kommentar til Er din virksomhet forpliktet til å ha personvernrådgiver (personvernombud) og hva innebærer det?

5 vanlige brudd på de nye personvernreglene (GDPR)

Innen 25. mai 2018 må alle selskaper i Norge (og Europa) følge reglene i personvernforordningen (GDPR) og i den nye personvernloven. Jeg bistår selskaper i å vurdere om de behandler personopplysninger etter de nye reglene, og her er de 5 vanligste bruddene på de nye personvernreglene som avdekkes.

Les mer5 vanlige brudd på de nye personvernreglene (GDPR)

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , , Legg igjen en kommentar til 5 vanlige brudd på de nye personvernreglene (GDPR)

Arbeidsgivers innsyn i chatlogger er brudd på menneskerettighetene

I forrige uke avsa Den europeiske menneskerettighetsdomstol en dom hvor Romania ble dømt for brudd på menneskerettighetene. Dette som en følge av at en mann som ble sagt opp fra jobben sin, ikke fikk medhold i at oppsigelsen var ugyldig siden arbeidsgiveren hadde fremlagt logger fra mannens bruk av chat i tilknytning til jobben. Etter dommen vil overvåking eller gjennomgang av logger fra chat være å anse som brudd på menneskerettighetene dersom ikke visse forhold foreligger.

Les merArbeidsgivers innsyn i chatlogger er brudd på menneskerettighetene

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , , , Legg igjen en kommentar til Arbeidsgivers innsyn i chatlogger er brudd på menneskerettighetene

11 påstander om GDPR og de nye personvernreglene som er (delvis) feil

GDPR er en forkortelse som man ser nesten oftere enn GoT denne høsten. Og det er ikke uten grunn, for fristen for at alle virksomheter skal følge de nye personvernreglene nærmer seg. Men det er ikke alt som blir sagt og påstått om de nye personvernreglene som er helt riktig. Her er noen påstander som ikke er (helt) riktige.

Les mer11 påstander om GDPR og de nye personvernreglene som er (delvis) feil

Publisert Kategorier Personvern / GDPRStikkord , , , , 1 kommentar til 11 påstander om GDPR og de nye personvernreglene som er (delvis) feil